Pasoš za dete – šta je potrebno, koliko važi i kako se dobija

Sve što je potrebno da znate ukoliko ove godine pravite pasoš za dete - bilo da je prvi put ili produžavate putnu dokumentaciju

Ranije generacije dece nisu imale svoje pasoše, već su bili upisani u roditeljske. Međutim, kako se zakon promenio, tako je potrebno da svako dete, čak i bebe, imaju svoju putnu ispravu pa je važno da pre puta u inostranstvo napravite pasoš za dete.

Postupak izrade pasoša za dete

Preko portala eUprave možete elektronskim putem zakazati termin za izradu pasoša – kako za dete, tako i za sebe ili do 4 člana porodice.

Postupak podnošenja zahteva za izradu dokumenta:

1. Ulogujte se na portal eUprava sa svojim korisničkim podacima (ako još niste – registrujte se prvo)
2. Izaberete „Dokumenta i uverenja“, a zatim „Lična karta/pasoš“.
3. Izaberete sa liste opštinu kojoj pripadate ili koja vam je najbliža (izdavanje pasoša se može raditi u bilo kojoj opštini, bez obzira na prebivalište)
4. Birajte zeleno dugme „Pokreni uslugu“.
5. Otvoriće se formular koji treba popuniti. U okviru formulara treba da popunite podatke za dete za koje vadite pasoš (ime, prezime, matični broj). Ukoliko se zakazuje izdavanje pasoša za više dece ili druge članove porodice, možete navesti podatke (i zakzati termin) za maksimum 4 člana porodice.
6. Zatim se otvara stranica sa dostupnim terminima u policijskoj stanici na opštini koju ste odabrali. Jedan termin pripada jednoj osobi, a obuhvata vreme od 15 minuta. Ako zakazujete izdavanje pasoša za dvoje dece – odaberite dva termina.

Osim preko portala eUprava, zahtev za izdavanje pasoša se može podneti i direktno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici.

Ko podnosi zahtev za izradu pasoša za maloletno lice?

Za izradu putne isprave za dete na zakazan termin dolaze oba roditelja sa detetom. Tada je važno da roditelji pripreme važeće lične karte, a ukoliko je jedan roditelj sprečen da dođe – neophodna je pisana saglasnost (više ne mora da se overava u sudu, već se može dati i izjavom na zapisnik).

Ukoliko nije reč o prvom izdavanju, pripremiti pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni.

Osim toga, potrebno je platiti taksu za izdavanje pasoša uplatnicom koja se generiše preko eUprave.

Može se priložiti fotografija veličine 50x50mm („an fas“, na jednobojnoj sivoj pozadini) – ovo nije obavezno, jer će dete biti fotografisano u policijskoj upravi prilikom podnošenja zahteva.

Za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi) kako bi se dokument izradio brže nego što je inače predviđen rok.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja sledeća dokumenata:

  • uverenje o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijskog pasoša);
  • izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene ličnih podataka deteta, odnosno roditelja kao podnosioca zahteva, evidentiranog u istima).

Otisci prstiju i potpis deteta se uzimaju prilikom podnošenja zahteva za pasoš kada dete napuni 12 godina.

Pasoš za decu – koji je rok važenja?

Najmlađima, odnosno deci mlađoj od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine. Ako je dete starije od 3 godine, pasoš koji dobija će važiti 5 godina. Pod tim uslovima će deca dobijati pasoš sve do 14 godine.

Deci starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

Izdavanje pasoša za decu razvedenih roditelja

Ukoliko su roditelji razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je dete povereno na samostalno staranje. Tom prilikom je potrebno priložiti pravnosnažnu presudu o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka dogovoreno zajedničko starateljstvo, a u slučaju da jedan od roditelja nije prisutan, zahtev podnosi jedan roditelj, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Pasoš se može izdati bez saglasnosti drugog roditelja samo u slučajevima koje je moguće pravno dokazati, kao što su smrt jednog roditelja, nepoznato prebivalište jednog roditelja i sl. To je moguće i u situacijama kada je odlukom suda dodeljno puno starateljstvo jednom roditelju ili je posebnom odlukom suda dozvoljeno jednom roditelju izdavanje pasoša.

Izrada pasoša – cena i rok

Taksa za izdavanje pasoša iznosi 3.600 rsd.
Za hitno izdavanje pasoša, taksa iznosi 5.000 rsd.

Takse za izdavanje pasoša se mogu platiti direktno preko portala eUprave ili se uplatnica može generisati na portalu, a zatim platiti u pošti.

Nadležni organ je dužan da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. U praksi, najčešće se ceo posao završi za maksimum 7 radnih dana – što bi trebalo uzeti sa rezervom pogotovo u periodu putovanja – pred i tokom leta ili pred sezonu praznika.

U hitnim slučajevima nadležni organi će izdati pasoš u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva. Roditelji u tom trebaju dostaviti dokaze koji potvrđuju razloge hitnosti.

Hitni slučajevi za ubrzanu izradu pasoša su:

  • potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu,
  • obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice,
  • neodložan službeni put,
  • drugi opravdani razlozi.

Važenje pasoša u inostranstvu – pripazite gde putujete

Proveravanje roka važenja pasoša redovan je deo protokola prilikom ulaska u strane države. Ipak, u slučaju nekih država veoma je važno da rok isticanja pasoša nije u narednih 6 meseci – od dana prelaska granice, jer mogu zabraniti ulaz u državu u tom slučaju.

Izvor: Detinjarije.com

spot_img
spot_img
spot_img

Najnovije

Pogled kroz ključaonicu braka: Uvek je “onaj drugi” više kriv

“Kada bi on samo manje radio, kada bi ona samo manje komentarisala, kada bi njena mama ređe dolazila, sve bi bilo, da ne kažem - banja”. U realnosti, i kada zagrebemo dublje, postoji mnogo toga što nije tako jednostavno, evidentno i podrazumeva odgovornost i analizu ponašanja oba supružnika. - Piše Ana Jokić, psihoterapeut

Bonton na plaži – nepisana pravila lepog ponašanja koja su u trendu svake godine

Ovo su nepisana bonton pravila na plaži koja bi trebalo da važe za sve, a najbolje da pokažete svojim primerom

Najmudrija srpska poslovica koju treba ponavljati deci tokom odrastanja

Naš narod je bogat narodnim umotvorinama i poslovicama koje se tradicionalno prenose, ali postoji jedna srpska poslovica koju bi trebalo češće ponavljati

Upisna groznica trese Ekonomski fakultet i Psihologiju, pad interesovanja za IT smerove

Godinama unazad slušamo priče o velikom interesovanju za IT smerove na fakultetima čija diploma vrlo brzo nakon završenih studija donosi unosne zarade. Međutim, ove godine je situacija nešto drugačija - beleži se pad onih koji bi da budu programeri u odnosu na ranije, a stručnjaci imaju objašnjenje.

Pratite nas

KOMENTARI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

SLIČNI ČLANCI KOJI VAS MOGU ZANIMATI:

spot_img
spot_img